Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/gigabyt1/public_html/templates/gigabyte/html/modules.php on line 71

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/gigabyt1/public_html/templates/gigabyte/html/modules.php on line 71

Áruhitel


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/gigabyt1/public_html/templates/gigabyte/html/modules.php on line 71

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/gigabyt1/public_html/templates/gigabyte/html/modules.php on line 71

Adatvédelem

Adatvédelem

Tisztelt Vásárlónk!

Kérjük, megrendelése, adatai megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót, melyben az Ön által megadott személyes adatainak (név, lakcím, telefonszám, faxszám, elektronikus levelezési cím, egyéb elektronikus elérhetőség, egyéb számlázási adatok, szállítási cím, vásárlás időpontja, vásárolt termék, vásárlás helye, fizetés módja, bankszámla szám, kezelési módjáról adunk részletes tájékoztatást.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján tájékoztatjuk, hogy Ön, mint a jelen elektronikus értékesítési felületet vásárlás céljából használó ügyfelünk az oldal használatával és adatai megadásával hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait (így nevét, lakcímét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus levelezési címét, egyéb elektronikus elérhetőségét, egyéb számlázási adatait, szállítási cím, fizetés módja, bankszámla szám, társaságunk, a KORONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a megadott adatok kezelője az értékesítési tevékenységéhez (áruküldés; ajánlatok küldése; piackutatás; közvetlen üzletszerzés: reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével történő közlése;) kapcsolódóan kezelje, az adatokat tárolja, felhasználja, Önt közvetlenül megkeresse. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles hozzájárulását megadni, a szükséges adatok szolgáltatása önkéntes alapon történik az Ön részéről, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

Kérjük, amennyiben bármely, Ön által megadott adatban az adat megadását követően változás áll be, úgy arról szíveskedjék tájékoztatni társaságunkat. Ennek érdekében valamennyi megrendelésekor gondosan ellenőrizze a megrendelés adatai közt az Ön személyes adatait is, és szükség esetén a megrendelését megelőzően javítsa, helyesbítse, egészítse ki azokat.

Tájékoztatjuk, hogy megadott adatait az adatok megadásától számított 5 évig kezeljük a fenti módon.

Tájékoztatjuk, hogy tevékenységünk során annak érdekében, hogy Ön mihamarabb kézhez vehesse a megrendelt árut sértetlenül, s azt használhassa, az alábbi társaságokkal működünk együtt az áruk továbbítása, fuvarozása körében (továbbiakban: továbbító szolgáltató):

- DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.)

- Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön társaságunktól megrendel valamely terméket, s azt nem személyesen veszi át társaságunk székhelyén, úgy az áru továbbítása és pontos kézbesítése érdekében az Ön által megadott adatokat azon fent írt továbbító szolgáltató részére adjuk át, mely a megrendelt árut –figyelemmel az Ön megrendelésében foglaltakra – az Ön részére eljuttatja. Tájékoztatjuk arról, hogy az adatok fenti módon történő átadása kizárólag a társaságunk által végzett adatkezelés körében történik változatlan céllal, mely cél, hogy Ön a megrendelt árut az Ön által jelzett címen átvehesse. Tájékoztatjuk arról, hogy megrendelésnek leküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fenti módon adatait a továbbító szolgáltató részére átadjuk a fenti adatkezelési cél érdekében.

Kérjük, hogy amennyiben Ön nem kívánja azt, hogy adatait társaságunk a fent megjelölt továbbító szolgáltató részére átadja, úgy ezt a körülményt írásban jelezze részünkre az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen. Tájékoztatjuk, hogy e körben telefonos vagy szóbeli jelzése nem elegendő, de akár faxon, email- ben vagy postai úton, esetleg személyesen átadott levelében az adattovábbítást megtilthatja.

Amennyiben Ön tájékozódni szeretne, hogy adatait társaságunk milyen módon kezeli, azt kinek a részére adta át, vagy adatkezelésünkkel kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, úgy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levelezési címen vagy postai úton a 3060 Pásztó Fő út 65 címen erről felvilágosítást kérhet; egyben vissza is vonhatja bármikor ezen elérhetőségeken az adatai kezeléséhez korábban adott hozzájárulását.

Az adatkezelés kapcsán a jogorvoslat lehetősége körében az alábbiakról tájékoztatjuk:

Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelést társaságunk megszünteti. Az adatkezelés megszüntetéséről Önt a kérelme társaságunkhoz történő beérkezésétől számított 15 napon belül írásban (postai úton vagy ha Ön megadta elektronikus elérhetőségét, úgy elektronikus levél útján) értesítjük.

Amennyiben Ön intézkedésünkkel nem ért egyet vagy írásban Önt a fentiek szerinti határidőn belül nem értesítjük az adatkezelés megszüntetéséről, úgy Ön a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy adatkezeléssel összefüggésben társaságunk tevékenysége az Ön jogait megsértette, úgy szintén bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A peres eljárás során a törvényszék jár el. Önnek lehetősége van arra, hogy a pert az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt indítsa meg.

Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy megrendelésének elküldésével Ön nyilatkozik arról, hogy a fenti tájékoztatót elolvasta, az abban foglaltakat megértette, azzal egyetért.